Muukko-Konnunsuo kapearaiteinen rautatieKuva täytyy olla Muukon aseman läheisyydessä otettu, sillä edessä on normaalit raiteet, ja höyryveturi seisoo kapearaiteisella. Leveä rautatie sijoittaa kuvan 1938 -vuoden jälkeiseen aikaan. Kuvan on lähettänyt käyttöön Ebbe Biborgin tytär, ja kuvassa on yksi veturimiehistä on hänen äitinsä isä  eli Tuomojan Moisio.Konnunsuon kapearaiteinen (600 mm) rata rakennettiin vuosina 1936-37. Rata vihittiin käyttöön kesällä 1938, kun Muukkoon valmistui vankien rakentama radan ylittävä nykyinen kevyen liikenteen maantiesilta. Vihkiäiset pidettiin uudella sillalla.

 

Juhlamatka alkoi Konnunsuolta siirtymällä autoilla Tuomojan kanavasatamalle, josta SS Konnunsuolla purjehdittiin Mälkiän sululle. Sieltä käveltiin noin 4 km sillalle. Päivä oli helteinen. Matkaan osallistuivat mm. vankeinhoitolaitoksen ylijohtaja O.P. Perkoila sekä Konnunsuolta johtaja Erkki Vuori ja talouspäällikkö Martti Heiskanen. Sillalla nautittiin välipala ilman puheita ja matkustettiin junalla Konnunsuolle.

 

Rautatien pituus oli 18 km Muukon asemalta Konnunsuon Läykkään. Rata suuntautui aluksi etelään ja Tuomojalta suoraan itään.

 

Päivässä ajettiin kaksi vuoroa: aamuvuoro Konnunsuolta 7.30 ja Muukosta 10.30 sekä iltavuoro 14.30 ja 17.30. Junassa oli kaksi matkustajavaunua, postivaunu, vankivaunu sekä tavaravaunu. Radalla oli runsaasti epävirallisia "matkustajien omalla vastuulla" tapahtuvia pysähdyksiä mm. vanginvartijoiden lasten koululaiskuljetuksia.

 

Kuljetuspäällikkönä oli vanginvartija, muut olivat luottovankeja. Juna peruutti Muukon asemalle Ilottulan entisestä tasoristeyksestä.

 

1950-luvulla iltajuna odotti Helsingin postijunaa, koska siinä saapui mm. arvopostia ja Helsingin aamulehdet. Ennen viimeisen junan kulkua 1.4.1961 ehdittiin rakentaa uusi Karjalan valtatie (6-tie) Konnunsuon radan yli. Kun uusin silta oli valmis, purettiin 1964 kiskot sillan alta pois - tätä joukolla ihmeteltiin...

 

Jokioisten museorautatiellä on radalta yksi dieselveturi, K. Møllerin valmistama "Konna" vuodelta 1954 sekä kaksi kunnostettua kuuppavaunua. Veturia säilytetään Minkiön varikolla. Veturia voi käydä katsomassa kapearaidemuseon aukioloaikoina (kesällä ma-pe) tai vaikkapa kesäsunnuntaina höyryjuna-ajelun merkeissä.
Moottoriveturi ”Konna”

Valmistaja: Karl Møller Maskinbruk, Nagbøl, Tanska

Valmistenumero/vuosi 541/1951

Raideleveys: 600 mm, levennetty 750 mm raideleveydelle peruskorjauksen yhteydessä

Paino noin 2500 kg

Suurin nopeus noin 10 km/h

Moottori: Mercedes Benz OM 636 VLE

Teho 40 hv

Jarrut: mekaaninen vipujarru

Pyörästö: kaksi vetävää akselia, dieselmoottori, mekaaninen voimansiirto

Veturi on kunnostettu ulkoisesti.

Veturi on ollut käytössä Vankeinhoitolaitoksessa Konnunsuon-Muukon rautatiellä 1954-1961. Vankeinhoitolaitos lahjoitti veturin kunnostettuna ja raideleveydeltään muutettuna Museorautatieyhdistys ry:lle vuonna 1981.

___________________________________


KONNUNSUON-MUUKON RAUTATIE


Konnunsuon-Muukon kapearaiteisen rautatien toinen päätepiste Muukko sijaitsee noin 10 km Lappeenrannasta Imatran suuntaan. Rautatie toimi vuosina 1937-1961. Raideleveys oli 600 mm. Radan omisti vankeinhoitolaitos. Aluksi rautatie toimi yhdysliikennevälineenä Konnunsuon vankilan ja Saimaan kanavan sataman, ja myöhemmin Konnunsuon vankilan ja VR:n Muukon aseman välillä. Radan kokonaispituus oli 17,5 km. Veturikalustona oli kolme vankilan omistamaa höyryveturia. neljä moottoriveturia ja yksi Ford rata-auto. Lisäksi radalla liikennöi VR:n junia, jotka kuljettivat polttoturvetta Konnunsuolta Muukkoon. Näiden junien veturit olivat VR:n omistamia. Radalla oli myös aikataulunmukaista henkilöliikennettä, vaikka virallista liikennelupaa ei radalla koskaan ollut.


Perimätiedon mukaan Kovjoen museorautatiellä on osa vanhaa kalustoa, mutta emme ole saaneet vastausta kyselyymme pitääkö tämä paikkansa.


Kuvia


Wikpedia Muukon-Konnunsuon rata

Wilimiehen jalanjäljillä osa I

Willimiehen jalanjäljillä osa IITuoreempaa rautateiden ja Muukon historiaa:


19.07.2008 Ilottulantien rautatiesillan siirto, katso PowerPoint esitys